دیدار عمومی و چهره به چهره سید عزت‌الله ضرغامی نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با اقشار مختلف مردم و مسئولین شهرستان ماکو

دیدار عمومی و چهره به چهره سید عزت‌الله ضرغامی نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با اقشار مختلف مردم و مسئولین شهرستان ماکو

# نظر : 0