بازدید فرماندار شهرستان ماکو از سایت دفن زباله شهر ماکو

بازدید فرماندار شهرستان ماکو از سایت دفن زباله شهر ماکو

📌 بازدید فرماندار شهرستان ماکو به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار ماکو و رئیس اداره محیط زیست از سایت دفن زباله شهر ماکو

🔹 نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو در بازدید از سایت دفن زباله شهر ماکو ضمن تشکر از شهرداری ماکو برای ساماندهی محل دفن زباله های شهری از طریق فنس‌کشی ، دفن زباله و استقرار نگهبان نسبت به دفن روزانه زباله های تجمیعی و رعایت اصول بهداشتی تاکید نمود .

🗓 28 فروردین 1401

@PadDolat_Maku

# نظر : 0