نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :

2500 نفر متقاضی اقدام ملی مسکن در شهرستان ماکو همچنان منتظر تخصیص زمین از طرف سازمان منطقه آزاد ماکو می باشند

2500 نفر متقاضی اقدام ملی مسکن در شهرستان ماکو همچنان منتظر تخصیص زمین از طرف سازمان منطقه آزاد ماکو می باشند
با توجه به اینکه کلیه زمین ها در محدوده و اختیار سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد و نظر  به اینکه 2900 نفر برای مسکن ملی در شهرستان ماکو ثبت نام نموده و 2500 نفر واجد شرایط بوده و از طرف مسکن و شهرسازی تایید شده است از منطقه آزاد انتظار داریم در راستای اجرای سیاست های دولت سیزدهم نسبت به تحویل زمین برای ساخت مسکن ملی اقدام نماید .

# نظر : 0