دیدار فرماندار ماکو با کارکنان گمرک ، هنگ مرزی و پایانه مرزی بازرگان جهت عرض خسته نباشید در خصوص خدمات رسانی به همشهریان

دیدار فرماندار ماکو با کارکنان گمرک ، هنگ مرزی و پایانه مرزی بازرگان جهت عرض خسته نباشید در خصوص خدمات رسانی به همشهریان
دیدار نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با کارکنان گمرک ، هنگ مرزی و پایانه مرزی بازرگان جهت عرض خسته نباشید در خصوص خدمات رسانی به همشهریان

# نظر : 0