پیام تسلیت سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در پی شهادت شهید مدافع سلامت سیف الله قاسم زاده

پیام تسلیت سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو در پی شهادت شهید مدافع سلامت سیف الله قاسم زاده

 

# نظر : 0