تقدیر و تشکر سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از شهردار بازرگان

تقدیر و تشکر سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو از شهردار بازرگان

 

# نظر : 0