بازدید فرماندار ماکو از روستاهای نایب کندی ، کوسج و محمد کندی بخش مرکزی

بازدید فرماندار ماکو از روستاهای نایب کندی ، کوسج و محمد کندی بخش مرکزی

بازدید فرماندار ماکو بهمراه بخشدار مرکزی از روستاها ی نایب کندی ، کوسج و محمد کندی بخش مرکزی و بررسی مسائل و مشکلات روستا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، حسین عباسی و امیر نعنائی در این بازدید از نزدیک در جریان روند احداث مدرسه خیر ساز روستای نایب کندی ، اجرای طرح هادی ، مقاوم سازی و احداث مساکن روستایی و همچنین مسائل و مشکلات روستائیان قرار گرفتند . 

 

# نظر : 0