بازدید فرماندار شهرستان ماکو از روستای هندور از توابع بخش مرکزی ماکو جهت بررسی مسائل و مشکلات روستائیان

بازدید فرماندار شهرستان ماکو از روستای هندور از توابع بخش مرکزی ماکو جهت بررسی مسائل و مشکلات روستائیان
نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه امام جمعه ، بخشدار مرکزی ماکو و مسئولین ادارات خدمات رسان در روز شنبه 14 آبان 1401 ، ضمن بازدید از روستای هندور از توابع بخش مرکزی ماکو ، با روستائیان در مسجد هندور طی نشستی دیدار و گفتگو نمود.

# نظر : 0