بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از کارخانه پوشاک گستر برسام ، تولید کننده شلوارهای جین و کتان واقع در شهرک صنعتی جهت بررسی مشکلات کارخانه و دستورات لازم برای حل و فصل آنها

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از کارخانه پوشاک گستر برسام ، تولید کننده شلوارهای جین و کتان واقع در شهرک صنعتی جهت بررسی مشکلات کارخانه و دستورات لازم برای حل و فصل آنها

 

# نظر : 0