بازدید علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از راه روستای علی آباد رند

بازدید علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از راه روستای علی آباد رند

💢 بازدید علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از راه روستای علی آباد رند

🔹 فرماندار شهرستان ماکو در جریان این بازدید طی تماس با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان پیگیر آسفالت راه روستای علی آباد رند شد که مقرر گردید بعد از اتمام آسفالت راه روستای ترکمه ۱۵۰ متر از ورودی این روستا نیز آسفالت گردد . 


🗓 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

@PadDolat_Maku

 

# نظر : 0