برگزاری جلسه ترویج کتاب و کتابخوانی روستایی به ریاست امیر نعنایی بخشدار مرکزی ماکو و با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری

برگزاری جلسه ترویج کتاب و کتابخوانی روستایی به ریاست امیر نعنایی بخشدار مرکزی ماکو و با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری

 

# نظر : 0