در راستای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات :

بازدید رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو بهمراه دکتر صمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان از شهرداری ماکو و عرض خسته نباشید به کارکنان

بازدید رعنا قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو بهمراه دکتر صمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان از شهرداری ماکو و عرض خسته نباشید به کارکنان

 

# نظر : 0