بازدید و دیدار فرماندار شهرستان ماکو به همراه رئیس کمیته امداد امام (ره) ازمساکن مددجویی احداثی برای خانواده های محترم ایتام در روستای کشمش تپه

بازدید و دیدار فرماندار شهرستان ماکو به همراه رئیس کمیته امداد امام (ره) ازمساکن مددجویی احداثی برای خانواده های محترم  ایتام در روستای کشمش تپه

🔹 بازدید و دیدار فرماندار شهرستان ماکو به همراه رئیس کمیته امداد امام (ره) ازمساکن مددجویی احداثی برای خانواده های محترم  ایتام در روستای کشمش تپه
.
.
.

👇👇👇
🇮🇷@PadDolat_Maku

# نظر : 0