پویش مهربانی

احمد خلیل پور خیر ماکویی با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو ، امام جمعه ماکو ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان آذربایجان غربی و سایر مسئولین شهرستانی

احمد خلیل پور خیر ماکویی با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو ، امام جمعه ماکو ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان آذربایجان غربی و سایر مسئولین شهرستانی

# نظر : 0