بازدید محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو بهمراه محمد علی پور نماینده مردم شریف منطقه در مجلس شورای اسلامی ، شهروز برزگر مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی از گمرک بازرگان

بازدید محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو بهمراه محمد علی پور نماینده مردم شریف منطقه در مجلس شورای اسلامی ، شهروز برزگر مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی از گمرک بازرگان

 

# نظر : 0