حضور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان ماکو در بازارچه مرزی جهت بررسی مسائل و مشکلات بازارچه مرزی

حضور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان ماکو در بازارچه مرزی جهت بررسی مسائل و مشکلات بازارچه مرزی

📌 حضور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان ماکو در بازارچه مرزی جهت بررسی مسائل و مشکلات بازارچه مرزی

🗓 10 فروردین 1401

@PadDolat_Maku

# نظر : 0