برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات کوهنوردان شهرستان ماکو به ریاست نادر کاظمی فرماندار شهرستان و با حضور هیات های کوهنوردی شهرهای ماکو و بازرگان در محل فرمانداری

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات کوهنوردان شهرستان ماکو به ریاست نادر کاظمی فرماندار شهرستان و با حضور هیات های کوهنوردی شهرهای ماکو و بازرگان در محل فرمانداری

# نظر : 0