۳ واحد آرایشگاه زنانه و ۳ واحد قلیانسرا در ماکو و بازرگان پلمپ شد.

۳ واحد آرایشگاه زنانه و ۳ واحد قلیانسرا در ماکو و بازرگان پلمپ شد.

در راستای اجرای مصوبه شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان ماکو در مورخه ۴ آبان سالجاری ۲ واحد آرایشگاه زنانه در بازرگان ، ۱ واحد آرایشگاه زنانه در ماکو ، ۱ قلیانسرا در روستای باغچه جوق ، ۱ قلیانسرا در ماکو و ۱ قلیانسرا در بازرگان که بصورت مخفیانه نسبت به ارائه خدمات می نمود و به محدودیت های ابلاغی از سوی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا بی توجه بودند توسط اکیپ مشترک فرمانداری ، شبکه بهداشت ، نیروی انتظامی و شهرداری ماکو پلمپ شدند.

# نظر : 0