نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :

پایگاه انتقال خون ثابت بزودی در شهرستان ماکو مستقر خواهد شد

پایگاه انتقال خون ثابت بزودی در شهرستان ماکو مستقر خواهد شد
با پیگیری های انجام شده و مساعدت های ویژه استاندار آذربایجان غربی و همچنین مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو بزودی با تکمیل و راه اندازی ساختمان جدید ، پایگاه انتقال خون به صورت دائمی در شهرستان ماکو استقرار خواهد یافت.

# نظر : 0