فرماندار ماکو :

ضرورت حفظ حریم و بستر رودخانه ها و استفاده از ظرفیت آن در زیبا سازی سیما و منظر شهری

ضرورت حفظ حریم و بستر رودخانه ها و استفاده از ظرفیت آن در زیبا سازی سیما و منظر شهری

🔻چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ماکو ، به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد . 

🔻به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ، حسین عباسی در این جلسه با اشاره به ضرورت رعایت قانون و انضباط اجتماعی در جامعه گفت : حاصل عدم تمکین به قانون و رعایت انضباط اجتماعی بروز مسائل و مشکلات متعدد در جامعه است . 

🔻فرماندار ماکو شورای حفاظت از منابع آب را حامی و کمک حال دستگاه اجرایی در حل مسائل و مشکلات عنوان و اظهار داشت : نبود قوانین شفاف در برخی حوزه ها مشکلاتی را برای شهروندان و دستگاه های متولی بوجود آورده است ، ولی لازمست مسئولین در راستای حمایت از روستائیان و به خصوص کشاورزان در بحث آب بهاء مساعدت بیشتری نمایند . 

🔻قربانزاده مدیر امور آب ماکو هم در این جلسه با ارائه گزارشی در خصوص میزان آب ذخیره شده در پشت سد های شهرستان گفت : میزان بارش ها در حوزه سد بارون در سال آبی جاری حدود 37 میلی متر  بود که در مقایسه با مدت زمان مشابه کاهش قابل توجهی داشت . 

🔻وی با اشاره به برنامه زمانبندی رها ساری آب و مصارف عمومی اظهار داشت : در حال حاضر بمنظور مدیریت بهینه منابع آبی تمامی دستگاههای متولی باید در کنار شرکت سهامی آب منطقه ای باشند تا با هیچ مشکلی در سال آبی جاری مواجه نباشیم .

# نظر : 0