دیدار رؤسای ادارات آب و فاضلاب ماکو ، شرکت نفت ماکو و بازرگان با محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

دیدار رؤسای ادارات آب و فاضلاب ماکو ، شرکت نفت ماکو و بازرگان با محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

 

# نظر : 0