دیدار رضا ابراهیمی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو

دیدار رضا ابراهیمی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو

# نظر : 0