دیدار علی ناجی مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان غربی با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو

دیدار علی ناجی مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان غربی با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو

# نظر : 0