دیدار رئیس و اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

دیدار رئیس و اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

🔹️ دیدار رئیس و اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بمناسبت هفته هلال احمر

🔵 در این دیدار فرماندار شهرستان ماکو با بیان اینکه هلال احمر بعنوان یکی از نهادهای برجسته بین المللی نقش ویژه و محوری در مسائل حوادث طبیعی و غیر طبیعی دارد گفت : در کشور ما هلال احمر هر چه قدر قدرتمند و تقویت شود راحت تر می تواند بحران هایی که در کشور رخ می دهد را مدیریت کند .

# نظر : 0