بازدید رضا ابراهیمی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از گمرک بازرگان

بازدید رضا ابراهیمی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از گمرک بازرگان
رضا ابراهیمی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در سفر یک روزه خود به شهرستان ماکو با همراهی نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو و جمعی از مسئولین استانی از گمرک بازرگان جهت بررسی مسائل و مشکلات مرزی گمرک بازدید بعمل آورد .

# نظر : 0