نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :

اجازه نخواهیم داد واحد‌های متخلف نانوایی به خاطر منافع شخصی اقدام به تخریب و جو سازی کرده و در این شرایط نگرانی شهروندان را افزایش دهند

اجازه نخواهیم داد واحد‌های متخلف نانوایی به خاطر منافع شخصی اقدام به تخریب و جو سازی کرده و در این شرایط نگرانی شهروندان را افزایش دهند

 جلسه کارگروه گندم ، آرد و نان شهرستان ماکو به ریاست نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو و با حضور اعضای کارگروه در محل فرمانداری برگزار گردید .

🔹 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو نادر کاظمی فرماندار شهرستان در این جلسه با بیان اینکه وضعیت آرد و نان یک محصول استراتژیک و قوت غالب مردم است و شیطنت عده‌ای خاص را در این خصوص نمی پذیریم گفت : اجازه نخواهیم داد واحد‌های متخلف نانوایی به خاطر منافع شخصی اقدام به تخریب و جو سازی کرده و در این شرایط نگرانی شهروندان را افزایش دهند .

🔹 نادر کاظمی با اشاره به اینکه بررسی‌های صورت گرفته حاکی از فعالیت منظم نانوایی ها و تامین آرد و نان مورد نیاز شهرستان است افزود : تمامی واحدهای نانوایی مجاز آرد مورد نیاز خود را به صورت یارانه ای و نیمه یارانه ای دریافت می کنند و هیچ گونه کمبودی در تامین آرد در شهرستان نداریم .

# نظر : 0