نادر کاظمی فرماندار و رئیس ستاد اربعین شهرستان ماکو :

تعداد 2267 نفر زائر خارجی از کشورهای ترکیه ، آذربایجان و گرجستان از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده و جهت شرکت در پیاده‌روی اربعین به کربلا سفر نموده اند

تعداد 2267 نفر زائر خارجی از کشورهای ترکیه ، آذربایجان و گرجستان از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده و جهت شرکت در پیاده‌روی اربعین به کربلا سفر نموده اند

در راستای اجرای برنامه های ستاد اربعین شهرستان ماکو از 11 لغایت 22 شهریور تعداد 2267 نفر زائر خارجی از کشورهای ترکیه ، آذربایجان و گرجستان از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده و جهت شرکت در پیاده‌روی اربعین به کربلا سفر نموده اند .

# نظر : 0