در راستای بررسی کیفیت آرد تولیدی شهرستان ؛

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار و اعضای شورای آرد و نان شهرستان از کارخانه آرد شوط - ماکو

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار و اعضای شورای آرد و نان شهرستان از کارخانه آرد شوط - ماکو

# نظر : 0