برگزاری جلسه بررسی مشکلات طرح بیابان زدایی دشت بورالان

برگزاری جلسه بررسی مشکلات طرح بیابان زدایی دشت بورالان
جلسه بررسی مشکلات طرح بیابان زدایی دشت بورالان به ریاست نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو و با حضور مهندس میر صمد سید موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی ، مسئولین ادارات مربوطه ، پیمانکار پروژه و جمعی از اهالی روستاهای منطقه بورالان در محل فرمانداری ماکو برگزار گردید .

# نظر : 0