بمناسبت سالروز حماسه سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر :

نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدرسه دخترانه حضرت زینب ماکو

نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت  در مدرسه دخترانه حضرت زینب ماکو

# نظر : 0