میز خدمت فرمانداری شهرستان ماکو در نماز جمعه 25 شهریور 1401

میز خدمت فرمانداری شهرستان ماکو در نماز جمعه 25 شهریور 1401

میز خدمت فرمانداری شهرستان ماکو در نماز جمعه 25 شهریور 1401

🔹 با حضور ادارات : مسکن و شهرسازی و انبارهای عمومی شهرستان ماکو

🔹 زمان : ساعت : 12:30

🔹 مکان : مسجد جامع شهرستان ماکو

روابط عمومی فرمانداری شهرستان ماکو

# نظر : 0