در اجرای مصوبات سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو ؛

عملیات آسفالت ریزی راه روستایی روستای قره تپه تا روستای قوریشکاک در دولت سیزدهم در حال اجرا می باشد

عملیات آسفالت ریزی راه روستایی روستای قره تپه تا روستای قوریشکاک در دولت سیزدهم در حال اجرا می باشد

# نظر : 0