در راستای بررسی مسائل و مشکلات روستا ؛

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از روستای بارون از توابع بخش مرکزی ماکو

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از روستای بارون از توابع بخش مرکزی ماکو
نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و بخشدار مرکزی ماکو از روستای بارون در راستای بررسی مسائل و مشکلات در حوزه آب شرب روستا بازدید بعمل آورد .

# نظر : 0