نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو :

ما مسئولین باید دستبوس این مردم قدرشناس باشیم

ما مسئولین باید دستبوس این مردم قدرشناس باشیم
اهالی کوچه رضوان شهر بازرگان با حضور در فرمانداری شهرستان ماکو از تلاشهای نادر کاظمی فرماندار شهرستان در خصوص پیگیری و تلاش برای الحاق هفت بنای ساخته شده در محله رضوان به محدوده شهر تقدیر و تشکر نمودند .

# نظر : 0