به مناسبت روز اورژانس و فوریت های پزشکی ؛

دیدار فرماندار شهرستان ماکو با پرسنل اورژانس 115

دیدار فرماندار شهرستان ماکو با پرسنل اورژانس 115

دیدار نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه دکتر محبعلی زاده معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان با پرسنل اورژانس 115 شهرهای ماکو و بازرگان به مناسبت 26 شهریور روز اورژانس و فوریت های پزشکی

# نظر : 0