دیدار محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه اعضای شورای تامین با فرمانده سپاه شهرستان به مناسبت گرامیداشت روز پاسدار

دیدار محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه اعضای شورای تامین با فرمانده سپاه شهرستان به مناسبت گرامیداشت روز پاسدار

 

# نظر : 0