دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی بهمراه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی بهمراه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو

 

# نظر : 0