بازدید حمیدرضا مومنی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اتفاق محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو ، محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان از منطقه آزاد ماکو

بازدید حمیدرضا مومنی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اتفاق محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو ، محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان از منطقه آزاد ماکو

حمیدرضا مومنی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اتفاق محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو ، محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از کارخانه فراوری سنگ (معدن جویان سنگاب) منطقه آزاد ماکو بازدید کرد. 

🔸 این پروژه با سرمایه گذاری 700 میلیارد ریالی در فاز نهایی برای 100 نفر اشتغال مستقیم و 500 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کند. 

🔸 این واحد صنعتی در دهه فجر سال گذشته با حضور مسئولان ارشد کشوری به بهره برداری رسید. 

# نظر : 0