محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در دیدار عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان آذربایجان غربی :

خدمات کمیته امداد برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال در شهرستان بسیار موثر بوده است.

خدمات کمیته امداد برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال در شهرستان بسیار موثر بوده است.

🔹 دیدار عزیز سهندی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ( ره ) استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان ماکو محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های صورت گرفته توسط کمیته امداد شهرستان گفت : خدمات کمیته امداد برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال در شهرستان بسیار موثر بوده است.

🔹️ در این دیدار موضوعات مددجویان کمیته امداد اعم از اشتغال و مسائل مرتبط با بیماری کرونا، وام کار گشایی و اقدامات کمیته امداد در این زمینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت

# نظر : 0