بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو از روستای بارون از توابع بخش مرکزی شهرستان ماکو جهت بررسی مسائل و مشکلات روستائیان

بازدید نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو به همراه فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ماکو از روستای بارون از توابع بخش مرکزی شهرستان ماکو جهت بررسی مسائل و مشکلات روستائیان

# نظر : 0