بازدید امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو از مشاغل سطح شهر و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

بازدید امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو از مشاغل سطح شهر و نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی

 

# نظر : 0