مراسم تشییع پیکر اولین شهید مدافع سلامت شهرستان ماکو "شهید سیف اله قاسم زاده" با حضور خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو ، مسئولین و خانواده آن مرحوم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

مراسم تشییع پیکر اولین شهید مدافع سلامت شهرستان ماکو "شهید سیف اله قاسم زاده" با حضور خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو ، مسئولین و خانواده آن مرحوم با رعایت دستورالعمل های  بهداشتی

مراسم تشییع پیکر اولین شهید مدافع سلامت شهرستان ماکو "شهید سیف اله قاسم زاده" با حضور خانم قربانی سرپرست فرمانداری شهرستان ماکو ، مسئولین و خانواده آن مرحوم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.

 

# نظر : 0