برگزاری جلسه هماهنگی بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به ریاست نادر کاظمی فرماندار و با حضور امام جمعه و مسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری ماکو

برگزاری جلسه هماهنگی بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به ریاست نادر کاظمی فرماندار و با حضور امام جمعه و مسئولین ادارات ذیربط در محل فرمانداری ماکو

# نظر : 0