تجلیل نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از علی یوسفی ماکوئی شهردار شهر ماکو به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری روز شهردار

تجلیل نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از علی یوسفی ماکوئی شهردار شهر ماکو به مناسبت سالروز شهادت شهید مهدی باکری روز شهردار

# نظر : 0