شهرستان ماکو زیر ذره بین بازرسان مشترک شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان

شهرستان ماکو زیر ذره بین بازرسان مشترک شورای مبارزه با کرونا ویروس شهرستان

نظارت اکیپ مشترک فرمانداری ، شبکه بهداشت و درمان ، نیروی انتظامی و صمت بر اجرای محدودیت های کرونایی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی

# نظر : 0