حامد محمد زاده رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماکو :

آتشسوزی در بافت قدیمی ماکو خسارت جانی نداشت‌

آتشسوزی در بافت قدیمی ماکو خسارت جانی نداشت‌

 

# نظر : 0