همزمان با روز بانکداری اسلامی با حضور فرماندار شهرستان ماکو ؛

از اصغر قربان زاده رئیس بانک ملی شعبه بازار ماکو تجلیل بعمل آمد

از اصغر قربان زاده رئیس بانک ملی شعبه بازار ماکو تجلیل بعمل آمد

تجلیل نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو از اصغر قربان زاده رئیس بانک ملی شعبه بازار ماکو در راستای حمایت از کوهنوردان آقایان علی محرم نژاد و علی سلطانی جهت صعود به قله 7134 متری لنین در کشور قرقیزستان