همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی :

با استقبال فرماندار و اعضای شورای اداری دکتر اردکانیان وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور وارد شهرستان ماکو شد.

با استقبال فرماندار و اعضای شورای اداری دکتر اردکانیان وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور وارد شهرستان ماکو شد.
همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان غربی ، دکتر اردکانیان وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور با استقبال فرماندار و اعضای شورای اداری وارد شهرستان ماکو شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان ماکو ،  حضور گلزار شهداء و عطر افشانی و غباروبی مزار شهداء ، شرکت در جلسه شورای اداری ، نشست صمیمی با فعالین اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، افتتاح دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو از برنامه های سفر یکروزه دکتر اردکانیان وزیر نیرو و نماینده ویژه رئیس جمهور به شهرستان ماکو می باشد .

در این سفر دکتر اردکانیان را ، معاون وزیر در امور  برق  و انرژی - مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران - مدیر عامل شرکت برق حرارتی کشور - معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور -  مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو -  مدیر کل امور مجلس وزارت نیرو - مدیرعامل شرکت توزیع برق ، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی همراهی می کنند .

# نظر : 0