به مناسبت ۱۳ آذر روز جهانی معلولین بخشدار مرکزی ماکو از اداره بهزیستی شهرستان بازدید و با رئیس و کارشناسان دیدار و گفت و گو کردند.

به مناسبت ۱۳ آذر روز جهانی معلولین بخشدار مرکزی ماکو از اداره بهزیستی شهرستان بازدید و با رئیس و کارشناسان دیدار و گفت و گو کردند.

امیر نعنائی بخشدار مرکزی ماکو در این دیدار روز جهانی افراد دارای معلولیت را به کلیه کارکنان، جامعه هدف و کارکنان شاغل دارای معلولیت در اداره بهزیستی تبریک گفته و از خدمات انجام شده تقدیر و تشکر نمودند.

# نظر : 0