با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو و مهران زینال زاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان ماکو معرفی شد

رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان ماکو معرفی شد

با حضور محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو و مهران زینال زاده معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی رئیس جدید جهاد کشاورزی شهرستان ماکو معرفی شد .

در این مراسم از زحمات علی اسمعیل زاده رئیس قبلی قدردانی و بهمن سلیمان پور بعنوان رئیس جدید معرفی شد .

# نظر : 0